Suna ve İnan Kıraç Vakfı

18 April 2013

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafindan 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu dogrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla iş birligi yapmak da yer almaktadır.

sunaveinankiracvakfi.org.tr

Face to Face

Face to Face

A firm believer in the idea that a collection needs to be upheld at least by four generations and comparing this continuity to a relay race, Nahit Kabakcı began creating the Huma Kabakcı Collection from the 1980s onwards. 

“My body is my sculpture” <br> Louise Bourgeois

“My body is my sculpture”
Louise Bourgeois

Pera Museum, in collaboration with Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV), is one of the main venues for this year’s 15th Istanbul Biennial from 16 September to 12 November 2017. Through the biennial, we will be sharing detailed information about the artists and the artworks. 

A Solitary Eagle in the Sinai Desert

A Solitary Eagle in the Sinai Desert

John Frederick Lewis is considered one of the most important British Orientalist artists of the Victorian era. Pera Museum exhibited several of Lewis’ paintings as part of the Lure of the East exhibition in 2008 organized in collaboration with Tate Britain.