Suna ve İnan Kıraç Vakfı

18 April 2013

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafindan 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu dogrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla iş birligi yapmak da yer almaktadır.

sunaveinankiracvakfi.org.tr

Giacometti’s Final Works

Giacometti’s Final Works

Giacometti was selected for three important retrospectives at the New York Museum of Modern Art, the Tate Gallery in London and the Louisiana Museum of Art in Denmark, all of which were a great success. 

A Photographer’s Biography Guillaume Berggren

A Photographer’s Biography Guillaume Berggren

Berggren acquires the techniques of photography in Berlin and holds different jobs in various European cities before arriving in İstanbul. Initially en route to Marseille, he disembarks from his ship in 1866 and settles in İstanbul, where he is to spend the rest of his life.

Jean-Michel Basquiat Look At Me!

Jean-Michel Basquiat Look At Me!

The exhibition “Look At Me! Portraits and Other Fictions from the ”la Caixa” Contemporary Art Collection” examined portraiture, one of the oldest artistic genres, through a significant number of works of our times. Paintings, photographs, sculptures and videos shaped a labyrinth of gazes that invite spectators to reflect themselves in the social mirror of portraits.