Suna ve İnan Kıraç Vakfı

18 April 2013

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafindan 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu dogrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla iş birligi yapmak da yer almaktadır.

sunaveinankiracvakfi.org.tr

Bosphorus at the Orientalist Paintings

Bosphorus at the Orientalist Paintings

The Bosphorus, which divides the city from north to south, separates two continents, renders Istanbul distinct for western painters, offers the most picturesque spectacles for western artists.

Nudes With Mirrors

Nudes With Mirrors

Although mythological themes are not commonly encountered in Turkish painting, it is possible to see variations of widespread themes such as the Venus at her Toilet. 

Midnight Stories: Hotel of Retro Dreams <br> Doğu Yücel

Midnight Stories: Hotel of Retro Dreams
Doğu Yücel

He didn’t expect this from me. And I hadn’t expected that we would decide to get married that day, at that moment. Everything happened all of a sudden, but exactly like it was supposed to happen in our day. We thought of the idea of marriage simultaneously, we smiled simultaneously, blinking and opening our eyes in unison.