Suna ve İnan Kıraç Vakfı

18 April 2013

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafindan 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu dogrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında; tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla iş birligi yapmak da yer almaktadır.

sunaveinankiracvakfi.org.tr

Giacometti in Paris

Giacometti in Paris

The second part of exhibition illustrates Alberto Giacometti’s relations with Post-Cubist artists and the Surrealist movement between 1922 and 1935, one of the important sculptures series he created during his first years in Paris, and the critical role he played in the art scene of the period.

Andy Warhol’s Screen Tests

Andy Warhol’s Screen Tests

Between 1963 and 1966 Andy Warhol worked at making film portraits of all sorts of characters linked to New York art circles. Famous people and anonymous people were filmed by Andy Warhol’s 16 mm camera, for almost four minutes, without any instructions other than ‘to get in front of the camera’.

Face to Face

Face to Face

A firm believer in the idea that a collection needs to be upheld at least by four generations and comparing this continuity to a relay race, Nahit Kabakcı began creating the Huma Kabakcı Collection from the 1980s onwards.